<kbd id="ptpr2nvj"></kbd><address id="1gt8t43i"><style id="u2x6cg0x"></style></address><button id="vcz63ood"></button>

     跳过导航
     菜单
     主教练斯科特球
     教练球先后担任澳门赌场排名越野头,因为在2016年2001年教练,教练球获得的荣誉 州高中协会全国联合会 在今年的全国教练女童越野。在俄勒冈州没有其他的教练已收到自今年最佳教练奖。 
      
     教练球入选名人堂澳门赌场排名的礼堂在2020年,他是首届类入选,其中包括教练,团队和个人谁都是在他们的第一个成就中的一员
     WCHS' 40年的历史。教练球是第一个在WCHS接收国家队教练称号。  
      
     Before coaching at WCHS, He spent eight years as head Cross Country and Track coach at Pacific University. He is the 3A Track & Cross Country representative for the Oregon Coaches Association. He continues to race in both 越野 and Track to show students that involvement in distance running can be a life-long activity.
      
     男孩 
     区冠军 
     1997年| 1998 | 1999 | 2000 | 2001年
     2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006年
     2018 
      
     合格状态 
     1996年| 1997年| 2000 | 2001 | 2002年
     2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007年
     2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017年
     2018 | 2019
      
     顶部8结束在状态
     第二名:2006 
     第三名:2005 | 2018 | 2019
     第4位:2004 
     第5位:2007 
     第6位:1997 | 1998 | 2012
     第7位:1999 | 2002 | 2003 | 2010

      

     女孩
     区冠军 
     1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2006年
     2009 | 2013 | 2014
      
     合格状态 
     1996年| 1998 | 1999 | 2000 | 2001年
     2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006年
     2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
     2013 | 2014 | 2016
      
     顶部8结束在状态
     第二名:2006 
     第三名:1996年| 2005 | 2006年 
     第4位:2002
     第5位:2001 
     第6位:1998 | 2004 | 2014 
     第8名:2000 | 2003 
     2020年8月
     太阳 周一 星期二SDAY 星期三neSDAY 周四rSDAY 周五 SATur天
     安排参观

       <kbd id="t4xr7dbd"></kbd><address id="sgdgyxut"><style id="qd3nh5md"></style></address><button id="z3er6k06"></button>